MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 

 

Madde 1 - TARAFLAR :

 

Satıcı Bilgileri :

 

Ünvan : HİLAL TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Büyükcami Mahallesi , Sanat Sokak , Bolu Belediyesi Yanı , Aşağı Çarşı , No : 9/1-11 Bolu / Merkez - Türkiye

V.D. ve No : BOLU / 4630067648

Telefon : 0 374 222 55 22

İnternet Sitesi : www.hilal14.com

E-mail : [email protected]

              [email protected]

 

Alıcı :


Ad - Soyad / Ünvan : 
Adres : 
Telefon : 
E - Mail : 

 

Madde 2 - KONU :

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.hilal14.com adresli internet sitesinden elektronik ortamda fiyat, model, özellik v.b. bilgilerini inceleyerek siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ( burada kısaca “ Yönetmelik ” olarak anılacaktır ) gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir. 

 

Madde 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN , ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI :

 

3.1 - Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dâhil satış bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir.

 

3.2 - Ödeme Şekli :

 

* Kredi Kartı İle Ödeme

 

* Banka Kartı İle Ödeme

 

3.3 - Kredi Kartı İle Satış İade Prosedürleri :

 

Vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle stokta olmaması veya Hakem Heyeti kararları veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde öder. Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi Banka tarafından gerçekleştirilir. Ancak; konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için, söz konusu iade ürün bedeli yine taksitli olarak ALICI’nın hesaplarına aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa; satışın başlangıçta Banka ve müşteri tarafından belirlenen taksitleri bittikten sonra, satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha, yine satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit meblağlarında aylık olarak ALICI’nın Banka hesabına iade/mahsup edilecektir. .Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

3.4 - Teslimat Şekli ve Adresi :

 

Teslimat Adresi :

 

Teslim Edilecek Kişi :

 

Fatura Adresi :

 
Kargo Ücreti :  

 

Teslimat kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde elden yapılacaktır. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI'ya aittir.

 

Madde 4 - GENEL HÜKÜMLER :

 

4.1 - ALICI, www.hilal14.com internet sitesinde Madde 2'de belirtilen sözleşme konusu ürün ve/veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddesi kapsamındaki tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini açıkça beyan eder.

 

4.2 - Sözleşme konusu ürün ve/veya ürünler 30 günlük yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde “Sık Sorulan Sorular” bölümünün içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

 

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

4.4 - SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

 

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmenin ALICI tarafından yine elektronik ortamda teyid işleminin gerçekleştirilmiş olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

4.6 - Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 (üç) gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

Madde 5 - CAYMA HAKKI :

 

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünü kullanmadan, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-posta ile ürün faturasının bir örneği eklenerek bildirimde bulunulması ve ürünün orijinal ambalajının açılmamış/bozulmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca ürünün içinden çıkan tüm doküman ve tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arz edebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının kullanılması nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. Kredi kartıyla yapılan satışlarda cayma bildiriminin ALICI tarafından kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir. ALICI, süresi içinde satıştan caydığı hallerde ürünü, kendisine teslim edildiği andaki durumu ile aynen geri iade etmekle ve kullanım söz konusu ise kullanma dolayısıyla malın ticari değerindeki kaybı tazminle yükümlüdür. SATICI ‘nın cayma hakkı konusunda ALICI’yı bilgilendirmemesi halinde, ALICI cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Bu süre, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair irade beyanının bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmiş olması bildirilmesi yeterlidir.

 

Madde 6 - SATICININ KAYITLARI :

 

ALICI, SATICI’nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini, Satıcı ile arasında çıkacak her türlü ihtilafta Satıcı’nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin
H.M.K. kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.

 

Madde 7- CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI :

 

Yönetmelik’in 15. Maddesinde sayılan sözleşmelerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

Madde 8 - TEMERRÜT HÜKÜMLERİ :

 

Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nda yer alan borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 (yedi) günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

 

Yönetmeliğin 16/4’üncü maddesi gereğince SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI’ya haber vermeyi taahhüt eder. Bu durumda,
SATICI sözleşmeyi derhal feshetme hakkını haiz olup, ALICI’nın sipariş verdiği ürün için ödediği bedeli veya varsa onu borç altına sokan tüm belgeleri en geç 14 (ondört) gün içinde iade edeceğini taahhüt eder. Bununla birlikte haklı bir nedenle sözleşme konusu mal veya hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI, SATICI’nın kendisini bilgilendirmesi şartıyla, eşit kalite ve fiyatta başka bir mal veya hizmet tedarik edip teslim etmesine onay vermektedir. SATICI işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşımın kesilmesi, yangın, deprem, sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise, bu tip durumlarda ALICI, SATICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını, siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14
(ondört) gün içerisinde kendisine ödenir. (Kredi kartı ile yapılan taksitli alışverişlerde ise kredi kartına iade için yukarıdaki prosedür ALICI tarafından kabul edilir)

 

Madde 9 - İHTİLAFLARIN HALLİ :

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ALICI, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. v.d. maddeleri uyarınca Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki il /ilçe tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Belirlenen parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği kararlar tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Parasal sınırın üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.

 

Madde 10 - KAMPANYALAR ;

 

Aşağıda yer alan kampanyalardan herhangi birinden faydalanmanız halinde aşağıdaki koşul ve şartlar geçerli olacaktır :

 

Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını ve bu sözleşmeye ek olarak Yönetmelik’te yer verilen diğer ön bilgilerin bulunduğu www.hilal14.com sitesindeki “Güvenlik”, “Kargo ve Teslimat, İade Süreci” ve “Ürün Kullanım Talimatı”nı okuyup ödeme yapmayı aynen kabul etmiş sayılır. İşbu sözleşme tarihinde elektronik ortamda onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

SATICI : HİLAL TEKSTİL VE DERİ ÜRÜNLERİ GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

 

ALICI :   

Adı / Soyadı :

Tarih :

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi bir alışveriş deneyimi sunabilmek için kişisel veri politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi için Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.